Sobí pobyty

SOBÍ POBYTY – cesta k SOBě

Seberozvojové, zážitkové víkendy pro lidi se zrakovým postižením.
Pobyty s přesahem, podněcující na cestě k sobě.

Stojíme v kruhu a zpíváme

Pro všechny, kdo touží po tom se zastavit a zaposlouchat do hlasu své duše,
poznat sami sebe o trochu hlouběji, moct sdílet své vnitřní světy v bezpečném prostředí a cítit světlo inspirace. 

Odkaz na seznam plánovaných akcí a přihlášky

Seznam plánovaných akcí a přihlášky najdeš tady

Pobyty jsou určené všem lidem se zrakovým postižením od 15 let do chvíle,
kdy se cítí být dospělými s mladou duší.

sobipobyty@tyfloturistak.cz

Realizační tým

Klárka, Kačka a Hanka

Mgr. Klára Krupová, koordinátorka projektů Sobí pobyty a Tyfloturisťák, speciální pedagožka (tyflopedka/psychopedka), od roku 2010 spolupracuje na různých funkcích s Tyfloturistickým oddílem, z. s. a od roku 2018 je jeho předsedkyní. V současné době se věnuje zkvalitňování a rozšiřování služeb Tyfloturisťáku, lektorování pilates, instukrotování lyžování, tanci a své rodině. V Sobích pobytech vidí možnost jak dát lidem se zrakovým postižením mít časoprostor jen pro sebe, pro své sebepoznání a sebepřijetí a důvěru v sebe samého, ve své místo na světě.

Bc. Kateřina Kolářová, koordinátorka projektů Sobí pobyty a Tyfloturisťák, podílí se na chodu obou projektů, od roku 2015 spolupracuje s Tyfloturistickým oddílem, z.s., prvně jako vedoucí, od roku 2018 je členkou Rady. Aktivně se věnuje józe, absolvovala dva jógové kurzy a je kvalifikovaná lektorka jógy 500HR RYT, dále se více než 10 let aktivně věnuje koním. Aktuálně se věnuje zdokonalování a zkvalitňování akcí a chodu Tyfloturistického oddílu.

Bc. Hana Šimková, speciální pedagožka (tyflopedka), mnoho let spolupracuje s Tyfloturistickým oddílem a Asociací rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých. V současné době studuje herectví na DAMU, kde je součástí jejího studia i zpěv, pohyb a tanec. V těchto oblastech se sama dlouhodobě vzdělává a absolvuje kurzy, také se zajímá o meditaci a terapii lesem. To všechno ji vedlo k nápadu propojit zpěv, pohyb, seberozvoj a tyflopedii – a tak vznikly Sobí pobyty. 

Vstupujeme bránou do neznáma