Sobí pobyty

SOBÍ POBYTY – cesta k SOBě

Seberozvojové, zážitkové víkendy pro lidi se zrakovým postižením.
Pobyty s přesahem, podněcující na cestě k sobě.

Stojíme v kruhu a zpíváme

Pro všechny, kdo touží po tom se zastavit a zaposlouchat do hlasu své duše,
poznat sami sebe o trochu hlouběji, moct sdílet své vnitřní světy v bezpečném prostředí a cítit světlo inspirace. 

Odkaz na seznam plánovaných akcí a přihlášky

Seznam plánovaných akcí a přihlášky najdeš tady

Pobyty jsou určené všem lidem se zrakovým postižením od 15 let do chvíle,
kdy se cítí být dospělými s mladou duší.

sobipobyty@tyfloturistak.cz

Realizační tým

Klárka, Kačka a Hanka

Bc. Hana Šimková, koordinátorka sobích pobytů, speciální pedagožka (tyflopedka). Mnoho let spolupracuje s Tyfloturistickým oddílem, Asociací rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých a s Rozhlednou. V současné době studuje na DAMU, kde se, kromě herectví, věnuje intenzivně zpěvu, tanci a akrobacii. V těchto oblastech se také dlouhodobě sebevzdělává, absolvovala řadu workshopů a nadále je rozvíjí na profesionální úrovni. Své schopnosti a dovednosti využívá k provázení jednotlivců i skupin na cestě při hledání vlastního hlasu ve zpěvu, sebevyjádření se prostřednictvím intuitivního tance, poznávání se skrze meditaci či objevování léčebné síly lesa. Její záběr ji dovedl k touze propojovat tyto dva výjimečné světy –⁠ speciálně-pedagogický a umělecky sebepoznávací –⁠ a tak vznikly Sobí pobyty.

Mgr. Klára Krupová, předsedkyně Tyfloturisťáku, speciální pedagožka (tyflopedka/psychopedka), od roku 2010 spolupracuje na různých funkcích s Tyfloturistickým oddílem, z. s. a od roku 2018 je jeho předsedkyní. V současné době se věnuje zkvalitňování a rozšiřování služeb Tyfloturisťáku, lektorování pilates, instuktorování lyžování, tanci a své rodině. V Sobích pobytech vidí možnost jak dát lidem se zrakovým postižením mít časoprostor jen pro sebe, pro své sebepoznání a sebepřijetí a důvěru v sebe samého, ve své místo na světě.

Bc. Kateřina Kolářová, místopředsedkyně Tyfloturisťáku, podílí se na chodu obou projektů (TTO a Sobích pobytů), od roku 2015 spolupracuje s Tyfloturistickým oddílem, z.s., prvně jako vedoucí, od roku 2018 je členkou Rady. Aktivně se věnuje józe, absolvovala dva jógové kurzy a je kvalifikovaná lektorka jógy 500HR RYT, dále se více než 10 let aktivně věnuje koním. Aktuálně se věnuje zdokonalování a zkvalitňování akcí a chodu Tyfloturistického oddílu.

Vstupujeme bránou do neznáma

Ze sobích pobytů v roce 2023

,,Melodie našich bytostí se proplítají a vytváří symfonii. Plyneme v ní a necháváme naše těla se připojit v tanci. Zkoumáme, jak se hlas mění s naším pohybem. A jak pohyb s hlasem. Jak zníme, když se nebojíme znít? Tulue.” (z pobytu TĚLO JAKO HUDEBNÍ NÁSTROJ)

,,Pohlazeni mechem dýcháme lesní vzduch v Pošumaví. Je noc a my se houpáme v hamakách a posloucháme šumění lesa a nedalekého potůčku. Bosé nohy otiskáváme do lesního měkkoučkého koberce a za sebou necháváme ruch velkoměsta.” (z pobytu LES V DUŠI)

,,Je ticho. Jaká melodie ve mně právě teď zní? A z tebe slyším..? Opečováváme se zpěvem a učíme se vnímat léčivou sílu hlasu. Tumba.” (z pobytu ZPĚV JAKO ZDROJ SEBEPOZNÁNÍ)

,,Prstem si přejíždíme po těle. Chodidla objímají zem a vedou nás k tanci. Jak se ve svém těle cítím a co mi chce říct? V jemném pohybu se necháváme prostoupit jógou. Pozdrav slunci, měsíci. Nádech a výdech.” (z pobytu POHYB JAKO MEDITACE A ZDROJ UVOLNĚNÍ)

,,Šplouchání vln a vnímání živlu vody. Kdybys byl v moři, budeš spíš loď, maják, vlna, písek, krab,…? Rána s východem slunce na pláži a večerní ponory v moři. Společně v cizí zemi.” (z mořského pobytu na Mallorce) 

,,Zaboř prsty do hlíny. Dotkni se umění v sobě. Co nás utváří, povznáší, vystihuje, naplňuje? Umění kolem nás a v nás.” (z pobytu s názvem TVOŘÍM)